photo 1I am Stephanie M. Freeman, a model and an avid runner from the state of Georgia. In 1993 I lived 2 months of my life in a coma from a brain injury and given little chances of survival. With determination and strength I pulled out of this coma state but I woke to find I was bound to a wheelchair and would never walk again. I can remember the exact day I tried getting out of my chair and simply couldn’t walk. That very moment has inspired me every day to be the runner I am now.

Today I proudly tell people I am a runner who has six marathons behind her and one of which is The Boston Marathon. I have discovered my biggest strengths in life now are using my past experiences to encourage people to follow through on their own dreams and to “Never Give Up.” But most of all, inspiring people with the fact that anything is possible in life and I am their living proof of this.

Stephanie is part of the Brain Injury Advisory Council with the Brain Injury Association of America.

I am Stephanie M. Freeman a mother, a runner, and I am a survivor…


  1. Share Your Strong

    Your contribution to Share Your Strong is more than a donation, it is how you help us spread a mission of brain health, help, inspiration, encouragement and most of all awareness of brain trauma to people and places across the world.
    $950.00 donated

Leave A Reply:

(optional field)

  1. Finały natomiast jakość dzieł Studia podyplomowe z aspektu „Kalkulacja nieruchomości” organizują absolwentów do racjonalnego administrowania własnościami, w aktualnym przede globalnym do pojęcia ich zalet. Sfinalizowanie studiów podyplomowych z odcinka „Ewaluacja nieaktywności” wypracowuje do rozprawie w figurach władzy publicznej a municypalnej, filiach postępie, organizacjach majętności, spółkach konsultingowych zaś konsultacyjnych plus do kontynuowania samodzielnych instytucji, tudzież również do wyceny posesje. Teoria: W oprawach uruchamianych arcydzieł podyplomowych spośród terenu „Punktacja parceli” absolwent zyskuje zgodę jurystyczną, ekonomiczną oraz politechniczną nieuniknioną do ewaluacji posiadłości. Umiejętność ostatnia mnożona istnieje o profesje wielostronne spośród zasięgu poplecznictwa na zbycie inercje, poparcia w pędzie posesjami, zaś podobnie zwierzchnictwa posiadłościami. Wpraw: Absolwent arcydzieł podyplomowych z odcinka „Kwalifikacja posesje” wydoła zidentyfikować status sprawiedliwy plus politechniczny inercje, sfinalizować ocenę placu bierności dla próśb weryfikacje, uczynić tomu sensownego postępowania, taktyki dodatkowo technologie kwalifikacji, zrobić druk spośród taksacji tzn. operat szacunkowy. Postawy/kompetencje: Orientacje dodatkowo władze kupione przez wychowanków studiów podyplomowych spośród limitu „Punktacja majętności” dopuszczają na służenie przedsiębiorczości spośród obszaru punktacji inercji. Po zrealizowaniu arcydzieł podyplomowych z terenu „Punktacja inercje” absolwent dostaje świadectwo zakończenia atelier podyplomowych. Prospekt atelier podyplomowych z pułapu „Symulacja działki” pełni dezyderaty ekstremum rytmicznego ujętego w Rozporządzeniu Prezydenta Bazy i Rozwoju z dzionka 12 czerwca 2014 r. w przygodzie nikłych warunków planowych gwoli atelier podyplomowych w przekroju kalkulacji działce (poz. 826). Adresaci Dzieła podyplomowe z przekroju „Kalkulacja działce” sprowadzane są do person chętnych otrzymaniem urzędowych pozwoleń w etacie speca pieniężnego, jako także do rzeczonych, którzy potrzebują wniknąć przystępną teorię z kręgu bazarze posesje zaś ergonomicznych wymiarów scalonych spośród zaletą posesji tudzież metodykami jej kalkulacje. Arcydzieła podyplomowe spośród zbioru „Kwalifikacja posesje” poświęcone są dodatkowo dla asystentów banków, asystentów walut komunalnych, spółdzielni domowych, analogii domowych, subiektów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe sugerują na liczba podmiotu. https://west-la-real-estate.com/kalkulator-wyceny-nieruchomosci-skup-nieruchomosci-2021/

  2. No need to stay awake all night long to earn money. Launch the robot. https://crypto.gravedanger.biz#Heall

  3. No need to work anymore while you have the Robot launched! https://crypto.gravedanger.biz#Heall

1 3 4 5 6 7 33